PAVED Araştırmalar
PAVED, farklı dönemlerde bilimsel araştırmalar yapacaktır.
Araştırmalara kişisel ve kurumsal katılım yapılabilecektir.
Katılım detayları bu bölümde ilan edilecektir.


YİA- Uzmanlık Atölyeleri

PAVED Araştırmaları
PAVED Araştırmalarına ait özet detaylar aşağıdaki gibidir.

Araştırma Alanları
Psikoloji de teknoloji uygulamaları ve duygusal farkındalığın yaygınlaşması konuları başlıca araştırma alanlarıdır.

Araştırma Metotları
Yapılacak araştırmalar bilimsel esaslara ve metotlara uygun olarak yürütülmektedir.

Araştırma İlkeleri
Yapılacak araştırmalarda bilimsel ilkeler esas alınmaktadır.

PAVED
Psikoloji Araştırmaları ve Eğitimleri Derneği
@pavedturkiye

Hazırlık aşamasında…

PAVED
Psikoloji Araştırmaları ve Eğitimleri Derneği
@pavedturkiye

Hazırlık aşamasında…

PAVED
Psikoloji Araştırmaları ve Eğitimleri Derneği
@pavedturkiye

Hazırlık aşamasında…

PAVED
Psikoloji Araştırmaları ve Eğitimleri Derneği
@pavedturkiye

Hazırlık aşamasında…

PAVED
Psikoloji Araştırmaları ve Eğitimleri Derneği
@pavedturkiye