PAVED- KURUMSAL TANITIM
PAVED HAKKINDA

Geleceği dönüştürmek…
Kısa adı PAVED olan Psikoloji Araştırmaları ve Eğitimleri Derneği; Psikolojide teknoloji uygulamaları ve duygusal farkındalığın yaygınlaşması konulu çalışmalar yapmak üzere kurulmuş bir dernektir. 

Hedeflerini psikoloji araştırmaları, eğitimler ve sempozyumlar yaparak  gerçekleştirmeyi planlamıştır.

PAVED; psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, çocuk gelişimi, sosyal hizmet, psikiyatri, psikiyatri hemşireliği, dil ve konuşma terapisi, özel eğitim bölümü mezunları ile duyu bütünleme alanında çalışan ergoterapi ve fizyoterapi bölümleri mezunları ve ilgili bölümlerin öğrencilerine yönelik çalışmalar yapmaktadır.  

PAVED’in kuruluşu, yapılanması ve faaliyetleri; Duygusal Kas Türkiye ve Klinik Psikolog Çağla Tuğba Selveroğlu’nun öncülüğünde yürütülmektedir.

MİSYONUMUZ
Psikolojide teknoloji uygulamaları ve duygusal farkındalığın yaygınlaşması konularında öncü çalışmalar yaparak çocukların nitelikli gelişimine katkı sağlamaktır.

VİZYONUMUZ
Psikolojide teknoloji uygulamaları ve duygusal farkındalık çalışmaları konusunda öncü kurum olmaktır.

İLKELERİMİZ
Odak noktamız: PAVED, tüm faaliyetlerinde çocukların nitelikli gelişimine en yüksek katkı sağlamayı hedef alır.

Bilimsellik: PAVED, tüm faaliyetlerinde bilimsel işbirlikleri ve metotları kullanır.

Kapsayıcılık: PAVED bünyesinde yapılan faaliyetler; psikolojide teknoloji uygulamaları ve duygusal farkındalık çalışmaları konusunda faaliyet yürüten/yürütmek isteyen kişi/kuruluş/kurumları hitap edecek şekilde yürütülür.

Gelişim: PAVED faaliyet alanları hakkında yapılan yenilikler/çalışmaları takip eder; alana ve alanın uzmanlarına katkı sağlar.

İş Birlikleri: PAVED din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın çalışmalara katkı sağlayacak kişi/kuruluş/kurumlarla işbirliği yapar. 

Şeffaflık: PAVED’de yürütülen tüm çalışmalar şeffaflık ilkeleri uygun olarak gerçekleştirilir.

Sevgiler…

Klinik Psikolog Çağla Tuğba Selveroğlu
Yönetim Kurulu Başkanı

PAVED
Psikoloji Araştırmaları ve Eğitimleri Derneği
@pavedturkiye

PAVED HEDEFLERİ

Farkındalık
Psikolojide teknoloji uygulamaları ve duygusal farkındalığın yaygınlaşması konulu çalışmaların önemi ve kazanımları konusunda; uzmanlar, uzman adayları, eğitimciler, ebeveynler ve akademik camia da farkındalık oluşturmak.

Nitelikli Bilgi
Psikolojide teknoloji uygulamaları ve duygusal farkındalığı merak eden uzmanlar, uzman adayları, eğitimciler ve ebeveynlere doğru, nitelikli bilgiler sunmak.

Öncülük
Psikolojide teknoloji uygulamaları ve duygusal farkındalık hakkında çalışmalar yapmak isteyen uzmanlara yol göstermek.

Araştırmalar
Psikolojide teknoloji uygulamaları ve duygusal farkındalığın yaygınlaşması konularında bilimsel araştırmalar yaparak alanla ve uzmanlarla paylaşmak.

Eğitimler
Psikolojide teknoloji uygulamaları ve duygusal farkındalığın yaygınlaşması konularında eğitimler düzenleyerek uzmanlara katkıda bulunmak.

Sempozyumlar
Psikolojide teknoloji uygulamaları ve duygusal farkındalığın yaygınlaşması konularında sempozyumlar düzenlemek.

Gelişime Destek
Alandaki uzmanlara psikolojide teknoloji uygulamaları ve duygusal farkındalığın gelişimi konularında araştırmalar, yayınlar, süpervizyonlar ve sempozyumlar ile katkıda bulunmak.

Akademik Destek
Psikolojide teknoloji uygulamaları ve duygusal farkındalığın alanında yapılacak olan akademik araştırmalara ve yayın çalışmalarına katkıda bulunmak.

Bilgi Bankası
Psikolojide teknoloji uygulamaları ve duygusal farkındalık konulu çalışmaları bir çatı altında toplayarak dijital veri bankası oluşturmak.

PAVED
Psikoloji Araştırmaları ve Eğitimleri Derneği
@pavedturkiye

PAVED faaliyetleri üç başlık altında toplanmaktadır.

Araştırmalar
Psikolojide teknoloji uygulamaları ve duygusal farkındalığın yaygınlaşması konuları, başlıca araştırma alanlarıdır. Detaylar, “Araştırmalar” menüsünde verilmektedir.

Eğitimler
Psikolojide teknoloji uygulamaları ve duygusal farkındalığın yaygınlaşması konuları, başlıca eğitim alanlarıdır. Detaylar, “Eğitimler” menüsünde verilmektedir.

Sempozyumlar
PAVED yol içerisinde farklı dönemlerde konferans, seminer, çalıştay, sempozyum ve kongreler düzenlemektedir. Detaylar, “Sempzoyumlar” menüsünde verilmektedir.

PAVED
Psikoloji Araştırmaları ve Eğitimleri Derneği
@pavedturkiye

Onur Kurulu
Kerry Kelly ve Jack Novick, PsyD
Prof. Dr. K. Nevzat Tarhan

Kurucular
Duygusal Kas Türkiye
Çağla Tuğba Selveroğlu, Klinik Psikolog
Çağla Begüm Yüce, Klinik Psikolog
Begüm Kodalak Bilik, Klinik Psikolog
Zeynep Tuana Akarsu, Klinik Psikolog
Büşra Çoraz, Klinik Psikolog
Cemile Sargın, Klinik Psikolog
Elif Konar Özkan. Öğr. Üyesi
Merve Dilara Erbaş, Çocuk Gelişimi

PAVED Danışma Kurulu
Prof. Dr. Nurper Ülküer
Prof. Dr. Sevda Asgarova, Melike Aslan
Prof. Dr. Türker Tekin Ergüzel
Dr. Öğr. Üyesi Hazal Ayas
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Turan
Dr. Öğr. Üyesi Elif Sabancı Polat
Öğr. Gör. Özgül Öztürk
Öğr. Gör. Elif Konar Özkan
Arş. Gör. Şeyma Aktar
Halide İncekara

PAVED nitelikli ve sürdürülebilir ulusal/uluslararası faaliyetler yapabilmek amacıyla, farklı alanlarda kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri yapmaktadır.

Duygusal Kas Türkiye:
PAVED, derneğin kurucu üyelerinden Duygusal Kas Türkiye ile duygusal farkındalığın yayınlaşması konularında işbirliği yapılmıştır. İş birliği kapsamında Duygusal Kas Tekniği ile bilimsel çalışmalar yapılacaktır. 

Üsküdar Üniversitesi:
PAVED, psikolojide teknoloji uygulamaları ve duygusal farkındalığın yaygınlaşması konulu bilimsel çalışmalar alanında, Üsküdar Üniversitesi’nin çocuk gelişimi, ergoterapi, psikoloji, yazılım mühendisliği, çizgi film-animasyon ve ÖYEMER bölümleriyle öncelikli olarak iş birliği yapılacaktır.  

Yenikapı Psikoloji ve Terapi Yayınları:
Kısa adı PİTUS olan Psikolojide Teknoloji Uygulamaları Sempozyum Programı’nda işbirliği yapılacaktır.  

Yeni Aile Yayınları:
Terapötik eğitim faaliyetleri kapsamında işbirliği yapılacaktır.  

Yeni İnsan Akademi:
PAVED’in eğitim ve sempozyum organizasyonlarında iş birliği yapılacaktır.  

 

PAVED
Psikoloji Araştırmaları ve Eğitimleri Derneği
@pavedturkiye

PAVED Üyelik Sistemi

PAVED Üyelik Sistemi; Uzmanlar, ilgili üniversite öğrencileri ve kurumsal üyeleri olmak üzere üç grup altında toplanmıştır.
Detayları üyelik menüsünde inceleyebilir, başvuru yapabilirsiniz.

PAVED
Psikoloji Araştırmaları ve Eğitimleri Derneği
@pavedturkiye

PAVED Psikoloji Araştırmaları ve Eğitimleri Derneği

DERNEK TÜZÜĞÜ

Toplam 42 Maddedir.

Birinci Bölüm:
DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMACI VE ÇALIŞMALARI

MADDE 1: DERNEĞİN ADI, MERKEZİ ve ŞUBE AÇILMASI
Derneğin adı ”Psikoloji Araştırmaları ve Eğitimleri Derneği”dir. Kısa adı PAVED’dir.
Merkezi, Mahmutbey/ Bağcılar-İstanbul’dur. Şubesi yoktur.

MADDE 2: DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMALARI 

Ulusal ve uluslararası olarak psikoloji alanında araştırmalar, eğitimler, teknoloji çalışmaları, yazılı/görsel çalışmalar, sempozyumlar ve etkinlikler yaparak; ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların çocuk ve ebeveyn gelişimi konusundaki bilgi/becerilerini geliştirmek amacıyla ruh sağlığı uzmanlarının birliğini sağlamak için dernek üyelerini tespit etmek ve görevlendirmek.

İhtiyaç olması durumunda kamu kurum/kuruluşları, meslek odaları vb. meslek kuruluşlarının oluşturacağı ruh sağlığı alanı ile ilgili kurullarda ve alınacak kararlarda meslek alanını temsilen görev almak ve/veya üyelerinin görevlendirilmesini sağlamak konulu çalışmalar yapmak.

Ruh sağlığı alanında yapılan çalışmaların etik kuralların korunmasına katkıda bulunacak çalışmalar yapmak için dernek üyelerini tespit etmek ve görevlendirmek.

Ruh sağlığı alanına katkıda bulunmak için özel/kamu kurum/kuruluşlarla iş birliği yaparak bilimsel araştırmalar yapmak ve bilimsel dergilerde yayınlanmasına katkıda bulunmak için çalışmalar yapmak. Özel/kamu kurum ve kuruluşlarıyla projeler hazırlamak.

Ruh sağlığı çalışanlarına katkıda bulunmak için eğitimler, atölyeler, seminerler ve etkinlikler düzenlemek için çalışmalar yapmak.

Derneğin görüşlerini yaymak ve çalışmalarını duyurmak amacıyla; dergi, bülten, broşür, kitap, film, internet sayfası, bilgisayar oyunu vb. yazılı, görsel yayın çalışmalarında bulunmak. Yazılı, görüntülü, sesli yayınlar hazırlamak, TV programları planlamak ve teknoloji alanında çalışmalar yapmak için faaliyetler planlamak.

Ruh sağlığı çalışanlarının çalışma koşulları, sağlık, sosyal ve ekonomik haklarıyla ilgili kurum/kuruluşlara öneri ve uyarılarda bulunmak, kamuoyu oluşturmak için çaba göstermek için çalışmalar yapmak.

İlgili yasa ve yönetmeliklere aykırı olmamak koşuluyla Yönetim Kurulu kararıyla yurt içinde ve yurt dışında ruh sağlığı alanında çalışan özel/kamu kuruluşları, üniversiteler birlik, dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amaç doğrultusunda iş birliği yapmak veya platform oluşturmak için çalışmalar yapmak.

Derneğe gelir sağlamak için ücretli üyelikler yapmak, yayınlar çıkarmak, eğitimler düzenlemek, iletişim ve teknoloji alanında çalışmalar yapmak, bağış almak. Kamu ve özel kuruluşlarla gelir getirici iş birliği yapmak. Üyeler arasındaki sosyal ilişkileri ve iletişimi gerçekleştirmek amacıyla yemek, konser, yurt içi ve yut dışı geziler düzenlemek için çalışmalar yapmak.

Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli her türlü sosyal, kültürel, bilimsel etkinliklerde bulunmak için çalışmalar yapmak.

Genel Kurulun vereceği yetkiyle derneğe gelir elde edilmesi için İktisadi İşletme kurabilmek.

Üyelerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve aralarındaki iletişim ve dayanışmayı arttırmak üzere lokal ve dinlenme tesisleri açmak ve işletmek için çalışmalar yapmak.

Dernek kendi çalışmalarında ve iş birliklerinde politize olmuş, din, dil ve ırk ayrımı yapan kişi/kurum/kuruluşlarla iş birliği yapmamak.

MADDE 3: ULUSLARARASI DERNEKLERE ÜYELİK ve YURTDIŞINDAN YARDIM ALINMASI

Dernek, Yönetim Kurulu kararıyla tüzükte gösterilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası çalışmalarda veya iş birliğinde bulunabilir, uluslararası bilimsel/mesleki derneklere yasal gereklilikleri yerine getirerek üye olabilir.

Dernek mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak ve konuyla ilgili yönetmelik koşullarını yerine getirmek şartıyla, yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilir. Nakdi yardımların banka yoluyla alınması zorunludur.

İkinci Bölüm:
ÜYELİK

MADDE 4: DERNEĞE ÜYELİK

Derneğin asıl ve onursal olmak üzere iki tür üyeliği vardır:

I – Asıl Üyelik:

Derneğe yalnızca;

Fiil ehliyetine sahip bulunan, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan; psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikiyatri, psikiyatri hemşireliği, çocuk gelişimi, sosyal hizmet, dil ve konuşma terapisi, özel eğitim bölümü mezunları, duyu bütünleme alanında çalışan ergoterapi ve fizyoterapi bölümleri mezunları ve ilgili bölümlerin öğrencileri üye olma hakkına sahiptir.  

Bununla birlikte adı geçen meslek alanlarının lisans eğitimini almadıkları halde, bu meslek alanlarında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olanlar ve ilgili yasal kurumlar tarafından ruh sağlığı çalışanları olarak tanımlanan yeni meslek dalları da derneğe üye olma hakkına sahiptir.  Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. 

II– Onursal Üyelik:

Uluslararası çalışmalar yapmış Türk veya yabancı bilim çalışanlarına ya da yurtiçinde ve/veya yurt dışında derneğe yakın ilgi göstererek, maddi veya manevi önemli destek sağlayan kişi, kurum ve kuruluşlara onursal üyelik verilebilir. Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur.

MADDE 5: ÜYELİK KOŞULLARI

Üyeliğe başvurma ve kabul edilme:

I- Asıl Üyelik

Üyelik koşullarına uygun kişiler, kişisel ve mesleki kimlik bilgilerini derneğin web sitesi üzerinden yapılan üyelik başvuru formuna doldurduktan ve kendilerinin derneğe üye alınmasını öneren bir üyeyi referans olarak yazdıktan sonra, üyelik koşullarına uygun olduklarını bildiren belgeleriyle ve gerektiğince fotoğraf ekleyip üyelik giriş ücretlerini ödeyerek, kendilerine ait e-posta üzerinden PAVED üyeliğine başvururlar.

Yapılacak üyelik başvurusu, yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır. Sonuç, başvuru aşamasında bildirilen e-posta yoluyla başvuru sahibine bildirilir.

Türkiye içinde oturduğu yeri değiştiren üyenin üyeliği düşmeden, başvurusu üzerine adres değiştirilir. 

Türkiye dışında oturup da üyelik koşullarını yerine getiren kişiler üyelik başvurusu yapabilir. Üyelik başvurusu değerlendirilerek karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine e-postayla bildirilir.

II– Onursal Üyelik
Onursal Üyelik, yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçının önerisiyle Yönetim Kurulu’nun oy çokluğu kararıyla kesinleşir.

MADDE 6: ÜYELİKTEN ÇIKMA ve ÇIKARILMA

I- Üyelikten çıkma: Üyeler istedikleri zaman üyelikten ayrılabilirler. Ayrılmak isteyen üye, e-postayla başvurur ya da dilekçesini taahhütlü posta ile dernek adresine gönderir.

II- Üyeliğin kendiliğinden düşmesi: Üyelik koşullarının ortadan kalkması nedeniyle, (öğrencilikten ayrılma vb. gibi). Bu durumda olan üyelerin kendi başvuruları ya da durumları öğrenildiğinde ve öğrenci oldukları kurumlarından alınacak resmi bir yazıyla gerçekliği saptandığında üyeliğinin düşürülme işlemi yönetim kurulu tarafından resen yapılır. 

III-Üyelikten çıkarılma

Üyelikten çıkarılma koşulları:

Bilimsel-mesleki kurallara ve yöntemlere aykırı davrandığı, meslek onurunu zedelediği, dernek bünyesinde derneğin amaçlarını engelleyici faaliyetlerde bulunduğu, yazılı ve görsel ortamlarda din, dil, ırk ayrımı içeren paylaşımlar yapan, dernek adına siyasi faaliyetlerde bulunan, derneğin maddi zarara uğramasına yol açtığı, üyelik yükümlülüklerini yerine getirmediği Onur Kurulu’nca ya da Yönetim Kurulunca tespit edilen üyeler, Genel Kurul kararı ile üyelikten çıkarılır.

Üyelikten çıkarılma ile ilgili son kararı Genel Kurul verir.

Üyelikten ayrılanların veya çıkarılanların, üyeliği düşenlerin ödemiş oldukları üyelik bedelleri geri verilmez.

MADDE 7: ÜYELİK HAKLARI

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

Dernek üyeleri arasında hiçbir nedenle fark gözetilemez, hiçbir üyeye ayrıcalık tanınamaz.

Her üyenin derneğin çalışmalarına ve yönetimine katılma hakkı vardır.

Onursal üyeler dışında her üyenin merkez Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu kendisi kullanmak zorundadır.

Dernekten çıkan, çıkarılan ya da üyeliği düşen üye derneğin mal varlığı ve çalışmalarıyla ilgili hak iddia edemez.

Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

MADDE 8- ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe bağlılık göstermekle, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

Her kişi, üyelik başvurusu sırasında giriş ödentisi ödemekle yükümlüdür.  

Üyelik ödentisi kişinin üyeliğe kabul edildiği günden başlayarak her yıl için bir kerede ödenir. Yazılı uyarıya karşın üyelik ödentisini ödemeyen üyeler yükümlülüklerini yerine getirmemiş sayılır. Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildir.

Üyelik giriş ödentisi ve yıllık üyelik ödentisi yönetim kurulunca belirlenir.

Dernekten çıkan, çıkarılan ya da üyeliği düşen üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

Ödentiler dernek hesabında toplanır. 

Hiçbir üye dernek çalışmalarında görev almaya zorlanamaz. Ancak dernek yetkili kurulları, üyeleri derneğin amaçları doğrultusunda görevlendirebilir. Görevlendirme, yetkili organ tarafından yazıyla yapılır. Üye yazılı görevlendirmeyi e-posta yoluyla aldıktan sonraki 15 gün içinde kabul etmediğini bildirmemişse, görevi üstlenmiş sayılır.

MADDE 9: DERNEĞİN KURUCU ÜYELERİ

PAVED “Psikoloji Araştırmaları ve Eğitimleri Derneği”nin kurucu üyeleri ve kimlikleri aşağıdadır. Kurucu üyeler arasından seçilmiş aşağıda kimlik bilgileri yazılı ilk yedi kişi ilk Merkez Genel Kurulu’na kadar Geçici Merkez Yönetim Kurulu Üyeleridir.

* Çağla Tuğba Selveroğlu, TC No: 24926226160

* Elif Konar Özkan, TC No: 19850496710

* Çağla Begüm Yüce Gürsoy, TC No: 29653349236

* Begüm Kodalak Bilik, TC No: 37267418996

* Zeynep Tuana Akarsu, TC No: 20111332722

* Büşra Muslu, TC No: 37399779712

* Cemile Sargın, TC No: 17197847486

* Merve Dilara Erbaş, TC No: 25625503514

Üçüncü Bölüm:
ORGANLAR

MADDE 10: DERNEĞİN ZORUNLU ORGANLARI

Derneğin zorunlu organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kuruludur.  Bu zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları diğer organlara devredilemez. Derneğin zorunlu organları şunlardır:

I- Merkez Organları:

* Onur Kurulu

* Genel Kurul

* Yönetim Kurulu

* Denetleme Kurulu

MADDE 11: DERNEĞİN DİĞER ORGANLARI

Yönetim kurulu dernek çalışmaları için, derneğin zorunlu organlarının görev ve yetkisi dışında kalan konular için kurullar oluşturabilir.

MADDE 12: GENEL KURUL
Genel Kurul, derneğin en yetkili organıdır. Aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:

Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu asıl üyeleri ve eski Genel Başkanları.

Derneğin bütün üyeleri doğal olarak genel kurulun üyeleridir. 

GK üye sayısı, dernek üye sayısına eşittir.

Yönetim Kurulu bu durumu değiştiremez. Ancak Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nun üye sayısını değiştirebilir.

Prensip olarak derneğin asli sahipleri Genel Kurul üyeleridir. Yönetim Kurulu sınırlı sorumluluk alan bir ekiptir.


MADDE 13: GENEL KURULUN OLAĞAN TOPLANTISI

Genel Kurul, üç yılda bir seçimli olmak üzere her yıl Eylül ayında Yönetim Kurulu’nca toplantıya çağrılır.;
Genel Kurulun olağan toplantılarının gündemi, Yönetim Kurulu’nca hazırlanır. Ayrıca Genel Kurul üyelerinin en az onda birinin önereceği konuların Genel Kurul gündemine alınması zorunludur.


MADDE 14: GENEL KURULUN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI

Genel Kurul üyelerinin en az beşte biri, Yönetim Kurulu ya da Denetleme Kurulu gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Olağanüstü Genel Kurulu toplantıya çağıran organ, çağrı istemini ve toplantı gündemini Yönetim Kurulu’na e-postayla bildirir. Bu durumda Yönetim Kurulu, Genel Kurulu kurallarına uygun olarak olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.

Olağanüstü Genel Kurul’da, dernek üyeleri yer alır.

Genel Kurul olağanüstü toplantısında, olağan gündem kuralları geçerlidir.


MADDE 15: GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI

Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nca günü, saati, yeri ve gündemi on beş gün önceden belirtilmek koşuluyla tüm Genel Kurulu üyelerine sms veya e-postayla bildirilerek toplantıya çağrılır.

Olağan veya olağanüstü Genel Kurulların yapılacağı yer ve mecra, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Dernek merkezi dışında bir ilde yapılmasına karar verildiğinde derneğin düzenlediği bilimsel toplantılarla birlikte yapılması gözetilir. 

Genel Kurul üyeleri, dernek merkez organı üyelerinin adlarının yazılı olduğu listede adlarının karşısını imzalayarak genel kurula katılır.

Derneklerde ilk genel kurul toplantısında salt çoğunluk (%50+1 kişi) aranır. İlkinde bu sayı bulunmazsa ikinci toplantıda zorunlu organların asıl üyelerinin toplamının iki katından 1 fazlasının katılması gerekir. Çoğunluk sağlanamadığı durumlarda Genel Kurulu günü, saati, yeri belirtilmek suretiyle aynı gündemle yeniden toplanır.

Toplantı birden fazla ertelenemez. Genel Kurul toplantı tutanakları, yeni seçilen Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin (yedekler dahil) kimlikleri, otuz gün içinde ilgili makamlara bildirilir.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında iklim şartları, afetler vb. birçok başka sebep tehir nedeni olabilir

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.


MADDE 16: TOPLANTI YAPILMA TÜRLERİ

Genel Kurul toplantıları, fiziki veya online olarak yapılabilir.

MADDE 17: GENEL KURUL GÖREV ve YETKİLERİ

Başkan, Başkan Yardımcıları ve iki kâtipten oluşan Genel Kurul Başkanlık Divanı üyelerini seçmek.

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerini seçmek, gerekli gördüğünde haklı nedenlerle olmak koşuluyla görevden almak.

Dernek bütçe ve kesin hesaplarını, bunlara ilişkin Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarını, iş programlarını ve bunların uygulanmalarını incelemek ve sonrasında Yönetim Kurulu’nun aklanıp aklanmamasına karar vermek.

Yönetim Kurulu’nun hazırladığı tahmini bütçeyi görüşüp aynen ya da değiştirerek kabul etmek.

Dernek merkezine gerekli taşınmazların satın alınması ya da var olan taşınmazların satılması için Yönetim Kurulu’na yetki vermek.

Derneğin uluslararası kuruluşlara üye olmasını ya da ayrılmasını kararlaştırmak.

Dernek tüzüğünde değişiklik yapmak. Dernek tüzüğü Genel Kurul’a katılan üyelerin en az 2/3 ünün oyları ile değiştirilir

Derneğin feshi ya da tasfiyesi hakkında karar vermek ve tasfiye kurulları oluşturmak.

Yönetim Kurulu’nca haklarında üyelikten çıkarılma kararı verilen üyelerin durumunu görüşüp kararlaştırmak.

Çalışanların uyması gereken kuralları ve komisyon çalışmalarını düzenleyen iç yönetmelikleri tartışıp onaylamak.


MADDE 18: GENEL KURUL KARARLARI

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan Genel Kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve herhâlde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir. Genel kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.

Diğer organların kararlarına karşı, dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.


MADDE 19: YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu’nun seçilmesi, görev bölümü ve toplantı kuralları:

Yönetim Kurulu 7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul’da açık oyla seçilir. Aday gösterilenlerden oy sıralaması ile ilk 7 kişi asil, ikinci 7 kişi yedek olarak belirlenir.

Asıl üyeliğe seçilen üyeler, kendi aralarında Genel Başkan, 5 Genel Başkan Yardımcılığı, Genel Sekreterlik ve Saymanlık görevleri paylaşırlar.

Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, oy sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı kadar yedek üye asıl üyeliğe geçirilir. Adı belirlenen üye/ler Yönetim Kurulu’nca sonraki ilk toplantıya çağrılır. İlk toplantıda yeni katılan üyelerle birlikte yeniden görev bölümü yapılır.

Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyeler, Yönetim Kurulu’ndan istifa etmiş sayılırlar. Üyeler mazeretlerini e-postayla bildirmek zorundadır.

Yönetim Kurulu olağanüstü durumlar hariç, online veya yüz yüze en az ayda bir kez toplanır. Her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi belirlenir.

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle asıl ve yedek üye tam sayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh yargıcı, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.


MADDE 20: YÖNETİM KURULU GÖREV ve YETKİLERİ

Yönetim Kurulu derneğin yönetim, temsil ve uygulama organıdır. Görevlerini yasa, yönetmelik ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir. Temsil görevi, yönetim kurulunca, üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir. Görev ve yetkileri şunlardır:

Derneği temsil etmek.

Genel Kurulu’n kararlarını uygulamaya geçirmek.

Onur Kurulu’nun önerilerini karara bağlamak

Geçen dönemin çalışma programını ve genel bütçesini Genel Kurula sunmak.

Genel Kurulu’nun kararları doğrultusunda yapılacak işlerin program ve projelerini incelemek, iş bölümü ve görevlendirmeyi organize etmek.

Derneğin alacağı taşınmazların satın alınması ya da satılması konusunda, şartname, öneri ve sözleşmeleri inceleyip, hazırladığı raporu Genel Kurula sunmak. Genel Kurulda alınan kararı, görevlendirildikten sonra uygulamak.

Dernek ayniyat yönetmeliğini hazırlayıp, Genel Kurulu onayından sonra uygulanmasını sağlamak.

Madde 2’deki çalışmaları gerçekleştirmek için komisyonlar kurmak. Bu komisyonların uyması gereken kurallarla ilgili iç yönetmelikler hazırlamak ve Genel Kurulda onaylanmasından sonra yürütülmesini sağlamak.

Gereken durumlarda Genel Başkan’a, Genel Başkan Yardımcıları’na, Genel Sekreter’e, Sayman’a ve komisyonlarda olan üyelere Yönetim Kurulu adına kullanılmak üzere yetki vermek.

Dernek işlerini yürütecek ücretli personel kadrolarını belirlemek, personeli atamak ya da işten çıkarmak.

Ücretli personelin çalışma düzenini kurala bağlamak amacıyla bir iç yönetmelik hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

Onur Kurulu’nun tavsiye niteliğindeki üyelikten çıkarma kararını görüşerek, karara bağlamak ve haklarında çıkarılma kararı verilen üyelere durumu yazılı olarak bildirmek.

Tüzükte belirtilen esaslar içinde, olağan ya da olağanüstü Genel Kurulu gün, yer, saat ve gündemini belirleyerek toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu adına bağış toplama yetkisinin kimlere verileceği hakkında karar vermek. Mülki yönetime bu kişilerin kimlik belgelerini ileterek yetki belgesi almak.

Sayman’ın Yönetim Kurulu’nun kararını almaya gerek kalmadan yapabileceği harcama miktarını günün koşullarına göre belirlemek.

Onur kurulu üyelerini tespit etmek ve seçmek.


MADDE 21: GENEL BAŞKAN’IN GÖREV ve YETKİLERİ

Genel Başkan;

Derneği özel ve tüzel kişiler önünde temsil eder.

Yönetim Kurulu (YK) toplantılarına başkanlık eder.

Yönetim Kurulu’nca oluşturulmuş komisyonların, düzenleme komitelerinin, çeşitli görevlerle görevlendirilmiş üyelerin çalışmalarını denetler. Yönetim Kurulu’na bilgi verir.

Görevde bulunmadığı hallerde yerine Genel Başkan Vekili’ni görevlendirir.

Dernek tarafından farklı dönemlerde düzenlenecek bilimsel toplantıların eşgüdümünden ve toplantıların bilimsel, etik ve mesleki yönden derneğin ilkelerine uygun gerçekleştirilmesinden sorumludur.

Derneğe üye olmak ya da iş birliği yapmak amacıyla ilişki kurduğu ya da kuracağı başka ülkelerin ya da uluslararası mesleki dernekler ya da birliklerle ilişkileri Yönetim Kurulu adına ilgili genel başkan yardımcıları ile birlikte yürütür.

Dernek politikasının alt yapısını hazırlar, oluşturulmuş dış politikayı dernek ilkeleri doğrultusunda birlikte yürütür.

Uluslararası ilişkilerde derneği temsil eder.

Derneği ilgilendiren her türlü dış gelişmeyi izler ve Yönetim Kurulu’nu bilgilendirir.


MADDE 22: DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

MADDE 23: DENETİM KURULU

Denetim Kurulu’nun seçilmesi, iş bölümü, toplantı kuralları:

Denetim Kurulu 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu üyeleri, Genel Kurulda açık oyla seçilir. Aday gösterilenlerden oy sıralaması ile ilk 3 kişi asil, ikinci 3 kişi yedek olarak belirlenir.

Asıl üyeliğe seçilen üyeler, içlerinden bir kişiyi başkan seçerler, kendi aralarında iş bölümü yaparlar.

Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, oy sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı kadar yedek üye asıl üyeliğe geçirilir. Adı belirlenen üye(ler) Denetim Kurulu Başkanı’nca sonraki ilk toplantıya çağrılır.

Denetim Kurulu gerektiğinde, kendiliğinden ya da bir başvuru üzerine toplanır.

Denetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle asıl ve yedek üye tamsayısının yarısının altına düşerse; Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu’nun kalan üyeleri tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.


MADDE 24: DENETİM KURULU’NUN GÖREV ve YETKİLERİ

Denetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

Genel Kurula karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu’nun dernek tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını bir yılı geçmeyen aralıklarla Genel Kurul adına denetler. Denetleme sonuçlarını Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Denetim Kurulu başvuru olduğunda veya gerek duyduğunda tüzük ilkelerine göre denetler.

Denetim Kurulu’nun istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, derneğe ait yönetim yerleri, kurumlar ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Denetim sonrası gerektiğinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.


MADDE 25: ONUR KURULU

Onur Kurulu’nun seçilmesi, iş bölümü, toplantı kuralları:

Onur Kurulu en az 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Onur Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu’nda yapılan oylamayla seçilir. Aday gösterilenlerden oy sıralaması ile ilk 3 kişi asil, ikinci 3 kişi yedek olarak belirlenir.

Asıl üyeliğe seçilen üyeler içlerinden bir kişiyi başkan seçerler.

Asıl üyelikten boşalma olduğu takdirde, oy sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı kadar yedek üye asıl üyeliğe seçilir.

Onur Kurulu, Yönetim Kurulu’nun isteği veya kendiliğinden, Onur Kurulu Başkanı’nın çağrısı ile toplanır.

Onur Kurulu üyeleri tarafsızlıklarını kuşkuya düşürecek bir durumun varlığı halinde reddolunabilir, ancak ret isteminde bulunan kişi iddiasını kanıtları ile bildirmek zorundadır. İncelenen konu ile ilgisi bulunan veya hakkında inceleme yapılan kimse ile akrabalığı bulunan üyeler kurula katılamazlar. Bu durumlarda yedeklerden yeterli sayıda üye ile sayı 5’e tamamlanır.


MADDE 26: ONUR KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Onur Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

Genel Kurula karşı sorumludur.

Dernek çalışmaları ile ilgili etik kuralları belirlemek, kurallar ile ilgili şikayetleri araştırıp soruşturmak.

Bilimsel-mesleki kurallara ve yöntemlere aykırı davrandığı, meslek onurunu zedelediği, dernek bünyesinde derneğin amaçlarını engelleyici faaliyetlerde bulunduğu, derneğin maddi zarara uğramasına yol açtığı tespit edilen üyeler hakkında soruşturmaları yürütmek ve bu üyelerin ihracı konusunda Yönetim Kuruluna öneri vermek.

Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konular ile ilgili yasal kurumlar nezdinde girişimlerde bulunmak.


MADDE 27: GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI’NIN GÖREV ve YETKİLERİ

Genel Başkan Yardımcıları;

Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu’nun ve/veya Genel Başkan’ın vereceği görevleri yaparlar.

Bulunmadığı hallerde Genel Başkan’a vekalet ederler.

Derneği’nin üye olmak ya da iş birliği yapmak amacıyla ilişki kurduğu ya da kuracağı başka ülkelerin ya da uluslararası mesleki dernekler ya da birliklerle ilişkileri yürütürler.

Derneğin uluslararası politikasının alt yapısını hazırlar, oluşturulmuş dış politikayı yönetim kurulu başkanı ile birlikte yürütürler.

Uluslararası ilişkilerde gerektiğinde Genel Başkan’a eşlik eder ya da bulunmadıkları durumlarda derneği temsil ederler.


MADDE 28: YÖNETİM KURULU GENEL SEKRETERİ’NİN GÖREV ve YETKİLERİ

Yönetim Kurulu Genel Sekreteri;

Yönetim Kurulu ve Genel Başkan’a karşı sorumludur.

Genel Başkan’la birlikte Yönetim Kurulu toplantılarını düzenler.

Toplantı tutanak ve kararlarını yazar.

Yönetim Kurulu kararlarıyla üstlendiği görevleri yürütür, sonuçları Yönetim Kurulu’na ve Genel Başkan’a bildirir.

Yönetim Kurulu’nun yazışmalarını yürütür.

Dernekte çalışan personelin amiri olarak çalışma disiplinini sağlar.

Yönetim Kurulu dönem çalışma raporunu hazırlar ve Genel Kurulda sunar.


MADDE 29: SAYMAN’IN GÖREV ve YETKİLERİ

Sayman;

Yönetim Kurulu ve Genel Başkan’a karşı sorumludur.

Derneğin taşınır ve taşınmaz mal varlığına ilişkin işlemleri ayniyat talimatına göre yürütür.

Yönetim Kurulu’nun gelirlerini ilgili defterlere kaydeder, harcamalarını yapar.

Derneğin parasal birikiminin değerinin korunması için önlemler alır.

Bütçenin uygulanmasını sağlar, sonuçlarını değerlendirir.

Dernek personelinin bordrosunu, SGK’na giriş-çıkış formlarını düzenler, vergi, SGK primleri ve ücret ödemelerini yapar.

Yaptırılacak işlemlerle ilgili şartnameleri, sözleşmeleri hazırlar, Yönetim Kurulu’nun onayına sunar.

Alındı belgesi, makbuz, çek, fatura gibi değerli evrakları tutanakla teslim alır ya da teslim eder.

Dernek adına gelirleri, tahsilatları ve harcamaları; fatura veya fişli olarak banka yoluyla yapar. İptal olan gelir ve giderleri yine banka üzerinden yapar. Harcama sınırları harcama yönergesinde belirlenir ve bu yönerge GK’da kabul edilir. Yönetim Kurulu değiştiremez.

Ayni bağışları da derneğin banka hesabına   yaptırır.

Çek, makbuz, senet ve Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktardaki para gibi bütün kıymetli evrakı kasada saklar. Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktarın üstündeki parayı bankaya yatırır.

Bankadan çekilen parayı kasa defterine kaydederek kasaya koyar. Kasadan vereceği parayı kasa defterine kaydederek imza karşılığı verir. Muhasebe programı kullanırsa kasa defteri yerine programa girer.


MADDE 30: DİĞER YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV ve YETKİLERİ

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin üstlendiği işlerden yukarıda tanımlananlar dışında kalanlarla ilgili görev ve yetkiler için, komisyonlar oluşturabilir.


MADDE 31: PARA ÇEKME, ÖDEME YETKİSİ

Derneğin banka, Posta Çeki Hesabı vb. bir kurumda emanetteki parasının yönetimi dernek vekaletinde belirtilen iki kişi ile yönetilmesi zorunludur. Harcama yönergesi yapılır. Kasada tutulacak olan paranın, müdürün, saymanın tek başına yapabileceği harcama sınırı, Dernek Başkanı ve Başkan Yardımcısı ya da sayman ile birlikte çift imza ile yapılabilecek olan harcama sınırı belirlenir, bu tutar Yönetim Kurulu kararına bağlanır. 


Dördüncü Bölüm

DERNEĞİN GELİR-GİDERLERİ VE HESAPLARI

MADDE 32: DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

Üyelik başvuru ödentisi.

Yıllık üyelik ödentisi.

Bağış ve yardımlar.

Taşınır ve taşınmaz malların işletme gelirleri.

Eğitim gelirleri

Dernekçe hazırlanan ya da satış hakkı derneğe bırakılan broşür, kitap, resim, kartpostal vb. şeylerin satışından elde edilen gelirler.

Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için düzenlenen, kongre, konferans, seminer gibi bilimsel toplantılar, yayınlar, teknoloji çalışmaları, radyo, TV programları ya da çay, balo, piyango, yemek gibi sosyal toplantılardan elde edilen gelirler.


MADDE 33: GELİR VE GİDERLERDE USUL VE DERNEK DEFTERLERİ

Dernek gelirleri, dernek banka hesabına yapılan bağışla toplanır. Giderler için karşılığında fatura ya da fiş alınır veya harcama belgesi düzenlenir. Banka dekontu ya da hesap özeti alındı belgesi yerine geçer.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu tarafından karar alınarak bastırılır. Varsa Yönetim Kurulu tarafından bastırılan alındı belgelerini kullanmak zorundadır.

Alındı ve harcama belgelerinin asgari saklama süresi beş yıldır.

Tutulması zorunlu defterler noterlikçe onaylanmış olmalıdır.


MADDE 34: DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Dernek, kasa ve banka hesabında bulunan para varlıklarını ve gelirlerden doğan gerçek alacaklarını aşan bir miktarda borçlanamazlar. Borçlanma sınırını Genel Kurul belirler. 


MADDE 35: DERNEĞİN ÖDEMELERİ

Sayman’ın Yönetim Kurulu kararına gerek kalmadan tek başına yapabileceği harcama miktarını aşan her işi için harcama yönergesi hazırlanır.  

Dernek için hesap dönemi bir yıldır, 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer.


MADDE 36: DERNEĞİN TUTMAK ZORUNDA OLDUĞU DEFTERLER

Dernek adına Yönetim Kurulu’nun noterce veya dernekler birimince onaylandıktan sonra tutmak zorunda olduğu defterler şunlardır:

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların alt kısmı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile dijital olarak arşivlenir. 

4)  Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5)  İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir. Muhasebe programı tutuluyorsa gelir ve giderler programa işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) (a) bendinin 1, 2 ve 3.cü alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.


MADDE 37: DEĞERLİ DEFTER, MAKBUZ ve EVRAKIN SAKLANMASI

Kıymetli defter, makbuz ve evrak usulüne uygun şekilde yasal sürelerince saklanır. Gerekirse bu sürenin dolmasından sonra da saklanmaya devam edilir.

Bunların imhası Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Denetleme Kurulu’nun onayıyla yapılır.

Gerekli tedbirler alınmadığı için değerli evrak, makbuz ve evrakların yok olması ya da kullanılamaz hale gelmesinin derneğe verdiği zararlardan, ilgili memurlar ve Yönetim Kurulu üyeleri ortak sorumluluk altındadır.
 

Beşinci Bölüm:
MALİ HÜKÜMLER

MADDE 38: MÜLKİYET ve TASARRUF HAKKI

Derneğin taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının mülkiyeti Dernek Merkezi’ne aittir. Tapulama işleri ve tüm satışlar Dernek adına yapılır.

Yönetim Kurulu, gerekli gördüğünde tapulama ve satış işlemlerini yürütmek üzere yetki verebilir.


MADDE 39: YOLLUKLAR ve HUZUR HAKKI

Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerine ve görevlendirilen kişilere yolluk verilir ve bunların zorunlu giderleri karşılanır. Yolluk, harcırah, huzur hakkı vb. giderler harcama yönergesinde Genel Kurul’da belirlenir. Ancak yolluklar birinci derece memur yolluğundan fazla olamaz.


Altıncı Bölüm:

FESİH, KAPATMA VE TASFİYE

MADDE 40: DERNEĞİN FESHİ ve KAPATMA

Derneğin feshi, Genel Kurulun üçte iki çoğunlukla bu yolda karar vermesine bağlıdır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa, 15. Madde hükümlerine göre Genel Kurul ikinci toplantıya çağrılır. Bu toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih beş gün içinde mülki idareye bildirilir.

Ayrıca Türk Medeni Kanunu’nun 87, 88 ve 89. maddeleri hükümlerinde yazılı koşullar gerçekleşmişse dernek fesh olunur.


MADDE 41: TASFİYE

Fesih, kapatılma vb. nedenlerle derneğin tüzel kişiliğini kaybetmesi durumunda, Dernekler Kanunu Hükümleri’ne göre, tüm taşınır-taşınmaz mal varlığı, paraları, alacakları, intifa, yararlanma ve kullanma hakları Yönetim Kurulu’nun oy birliğiyle uygun göreceği bir derneğe veya vakıfa devredilir.


Yedinci Bölüm

SON HÜKÜMLER

MADDE 42: TÜZÜKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Bu tüzük 22.11.2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 04.11.2004 tarih ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ile Yönetmeliklere göre hazırlanmış olup, açık hüküm bulunmayan hallerde adı geçen kanun hükümleri uygulanır. 

Bu tüzük 42 (Kırk iki) maddeden ibarettir.

PAVED
Psikoloji Araştırmaları ve Eğitimleri Derneği
@pavedturkiye